لوگوی وب سایت تشریفات و خدمات مجالس ملل

لوگوی تشریفات و خدمات مجالس ملل در سال 1388 طراحی شد. این لوگو در برگیرنده مفهوم کلمه ملل و همچنین عروسی و تشریفات مجالس می باشد. در این طرح کره زمین در قسمت خشکی های خود نمایان گر کلمه ملل می باشد.

 

موضوع : لوگوی تشریفات و خدمات مجالس ملل

کارفرما : تشریفات و خدمات مجالس ملل - با مدیریت عزیزی

وب سایت : www.melalcatering.com

طراح : گروه مهرنا